a-stein

Jak (współ)pracować z dziećmi bez nagród i kar? – webinarium z Agnieszka Stein 16.01.2017

Coraz częściej spotykamy dzisiaj rodziców oraz nauczycieli, którzy starają się budować świadomą relację z dziećmi i młodzieżą. Poszukują nowych rozwiązań i sposobów na to, by unikać nagród i kar w codziennej pracy z młodymi ludźmi. Mimo, że dostęp do literatury związanej z zagadnieniem jest dość powszechny, dorośli często nie odnajdują odpowiedzi na konkretne pytania. Każde […]

a-stein

Ocenianie (w szkole i w domu) i jego wpływ na psychikę dziecka – webinarium z Agnieszką Stein 30.11.2016

Ocenianie jest bardzo powszechnym zjawiskiem. Wyraża się nie ono nie tylko w szkolnym dzienniku. Dzieci spotykają się z nim w przedszkolu i w domu, otrzymując znaczki za „dobre” i „złe” zachowanie, uwagi za bycie grzecznym i niegrzecznym, pochwały oraz słowa krytyki.  W różnych codziennych sytuacjach są porównywane do innych dzieci. Czy można uchronić dziecko przed […]