Kim jesteśmy

Miłośnikami i promotorami świadomej edukacji, nauczycielami, metodykami, psychologami, naukowcami, wykładowcami, trenerami, rodzicami. Ludźmi, którzy chcą przyczynić się do wprowadzenia mądrych zmian w polskich szkołach i przedszkolach.

g59a5826Magdalena Boćko-Mysiorska – autorka projektu „Obudź się szkoło”, nauczycielka, redaktorka, metodyk, glottodydaktyk, wykładowca, lektor praktycznej nauki pierwszego  języka obcego, autorka i współautorka programów nauczania, testów oraz podręczników do nauczania języka niemieckiego jako obcego, doktorantka. Prywatnie mama montessoriańskiej córki.